MENÜ

9302  -  KÖVECSES AUTÓSISKOLA  -  PINCEHELY

Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás bemutatása alóli mentesítések

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján:

– az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
– az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
– védőnői,
– dietetikusi,
– mentőtiszti,
– gyógytornász,
– egészségügyi szakoktatói,
– diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint:

– a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek,
– az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,

továbbá minden olyan vizsgázó, aki:

- 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
- 1984. január 1-je után:
- bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
- „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
- „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

 

Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból

Bármely egyetemen, főiskolán szerzett:
- gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;

- gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;
- gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;
- szakirányú műszaki oktatói oklevél.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett:
- harcjármű üzembentartó szakos oklevél;

- katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;
- gépjármű technikus tiszti képesítés;
- harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.

- „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).
- Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)
- közúti járműgépész;
- közlekedésgépész;
- gépjármű-technikaigépész;
- gépjárműüzemi gépész;
- mezőgazdasági gépész;
- mezőgazdasági gépjavító;
- építőgépész; – Szakképesítés – szakmunkás bizonyítvány
- autószerelő;
- anyagmozgatógép-szerelő;
- építőgép-szerelő;
- mezőgazdasági gépszerelő;
- gépjárművezető- és karbantartó;

- fakitermelési gépkezelő;
- állattartó telepi gépész;
- kertészeti gépész;
- növénytermesztő gépész;
- erdőgazdasági gépész;
- mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;
- mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.
- A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból

Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés
- munkavédelmi szakmérnöki oklevél;
- munkavédelmi üzemmérnöki oklevél;
- felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél;
- munkavédelmi technikusi oklevél;
- középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.

A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január elseje után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

 

Egyéb mentesítések:

Tanfolyammentes vizsga letételét kérheti:

- aki a Magyar Honvédségnél (Magyar Néphadseregnél) az 1/1984. (Közl. Ért. 1.) KM–HM együttes utasítás vagy a fegyveres erők részére történő közúti járművezető képzésről, vizsgáztatásról és az eh-hez kapcsolódó vezetői engedély kiadásáról szóló 22/1992. (XI. 25.) KHVM–HM–BM együttes ren-deletben meghatározott – csak katonai járművek vezetésére jogosító – „C” vagy „E” kategóriás veze-tői engedéllyel rendelkezik. A tanfolyammentes vizsga letételére csak abból a kategóriából jogosult a vizsgázó, amelyből érvényes katonai vezetői engedélye van. Az 1993. január 1-je után kiadott „E” ka-tegóriás katonai vezetői engedély a kiállításától számított 3 évig jogosít a tanfolyammentes vizsga le-tételére.

A mentesítést a felügyelet a jelentkezési lapra tett bejegyzéssel és a katonai vezetői engedély általa hi-telesített fénymásolatának csatolásával engedélyezi.

 

Hírek

 • Jelentkezés e-learning tanfolyamra
 • Frissítve:

  2018. május 27.

 • KÖVETKEZŐ TANFOLYAM

  Tanfolyamok havonta indulnak!

  Online tanfolyam folyamatosan!

 • ISKOLÁK FIGYELEM!

  Igény esetén általános és középiskolákban is szabályismertető órák!

 • B125 (motor jogsi B-vel)

  Tanfolyamok folyamatosan indulnak, várom jelentkezésüket!

Asztali nézet